Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pedagogów i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Celem stowarzyszenia jest wspieranie środowiska osób niepełnosprawnych w szczególności dzieci w zakresie ich edukacji, terapii, rozwijania zainteresowań oraz tworzenia  przyjaznego środowiska poprzez działania integracyjne, kampanie informacyjne, wolontariackie. Stowarzyszenie został zarejestrowane w listopadzie 2013r., lecz pierwsze działania statutowe rozpoczęliśmy w roku 2014 od akcji zbiórki publicznej, której celem było zebranie środków na zakup specjalistycznego sprzętu do terapii słuchu i wsparcie dzieci korzystających z edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kisielicach. Kolejne nasze działania były związane z pozyskaniem wolontariuszy do pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu specjalnym w Kisielicach. W działania Stowarzyszenia zaangażowani są głównie pedagodzy i rodzice, którzy chcą działać na rzecz swoich dzieci i podopiecznych. Jako raczkujące stowarzyszenie stawiamy pierwsze kroki w zdobywaniu dotacji i grantów na realizację naszych zadań statutowych. Naszym celem jest propagowanie wczesnej i wieloprofilowej terapii dzieci, tworzenie warunków do aktywnej rehabilitacji i utworzenie miejsca wsparcia dla rodziców.

WŁADZE
ZARZĄD:
1.    DOROTA KAMIŃSKA – PREZES
2.    IZABELA BARTYZEL – SKARBNIK
3.    RAFAŁ MUSIŃSKI – WICEPREZES
4.    ANITA LASKOWSKA – SEKRETARZ
5.    EDYTA WISNIEWSKA – CZŁONEK
6.    KATARZYNA ŁUKOMSKA – CZŁONEK
KOMISJA REWIZYJNA:
1.    KATARZYNA NAPORA – PRZEWODNICZĄCA
2.    KAMILA KARAŚ – CZŁONEK
3.    KATARZYNA KORDELLA – CZŁONEK